Ziekenhuizen

Een veilige en continue energievoorziening in medische omgevingen

Omwille van de veiligheid en continuïteit van de energievoorziening, worden aan elektrische installaties van medisch gebruikte ruimten, bijv. operatiekamers, extra eisen gesteld.
In medische gebruikte ruimten waarbij er hoge risico's bestaan als er een fout in en/of uitval van de elektriciteitsvoorziening plaats vindt, geven de van toepassing zijnde IEC-, EN-, AREI, en NEN-normen aan hoe de elektriciteitsvoorziening en de veiligheid van de patiënt gewaarborgd dient te worden.

 

Typische applicaties:

Klasse 2 en klasse 3 medische ruimten in Nederland;

 • Impedantiebewaking van medisch elektrisch gescheiden (MES) ketens
 • Laststroombewaking van medische beschermingstranformatoren
 • Temperatuurbewaking van medische beschermingstranformatoren
 • Spanningsbewaking van de MES-ketens
 • Meld- en bedientableaus van de installaties in de desbetreffende ruimte zoals;
  • Bewaking van medisch gas
  • Statusmeldingen MES-ketens bewakingen
  • Luchtvochtigheid
  • Temperatuur
  • Bediening van de OK-verlichting
  • Overdrukbewaking
  • Bediening van de Intercominstallatie
  • En nog veel meer