Spoorwegen

Elektrische veiligheid voor signalering systemen en rolling stock (treinen, trams en metro)

Spoorweg operators zijn erg veeleisend op logistiek gebied. Zij zijn ook belast met de monitoring van de hogesnelheidslijnen, spoorlijnstructuur, de verschillende voedingsspanningssystemen en het transporteren van gevaarlijke goederen, dit alles onder een constante tijdsdruk. Ondanks al deze zaken is er maar één prioriteit en dat is de veiligheid van de passagiers en omwonenden.

Gegarandeerde Elektrische Veiligheid wordt vanwege grote belangrijkheid met hoofdletters geschreven. De werkzaamheden moeten vlekkeloos kunnen plaatsvinden. Dit houdt in dat de signaleringsbehuizingen, signaleringssystemen, werkplaatsen, tunnels, brug strukturen en rolling stock (locomotieven en trekkers) altijd moeten functioneren.

Bender systeemoplossingen monitoren het elektrische spoorwegsysteem inclusief de spoorwegapparatuur en garanderen dat de benodigde informatie beschikbaar is voordat er een kritieke situatie optreedt.

 

Typische applicaties:

Niet geaarde power supplies

Isolatie monitoring ten behoeve van;

 • Controle aanstuurspanning lichtmasten
 • Signaalkasten en spoorweg signalering systemen
 • Controle spanning netwerk voor spoorwegovergangen
 • Elektrische veiligheid in tunnels gedurende een ongeluk
 • Voedingsspanning voor een constante automatische controle van treinsystemen
 • Veiligheid en beschikbaarheid van elektrische wisselverwarmingen

Geaarde power supplies

 • Differentieelstroombewaking
 • Monitoring van centraal aardingspunt
 • Monitoring volgens geldende veiligheidsregelementen in;
  • Stations
  • Werkplaatsen en kantoorgebouwen
  • IT centra
  • Signaleringskasten